COMPETENŢA TERITORIALĂ

Regula generală a competenţei teritoriale a executorilor judecătoreşti

  Conform art. 8 din Legea nr. 188/2000, executorii judecătoreşti îşi îndeplinesc atribuţiile în circumscripţia curţii de apel în raza căreia se află judecătoria pe lângă care funcţionează.

  Executarea se desfasoara de un executor judecatoresc din Curtea de Apel unde se afla domiciliul / sediul debitorului.

  Ca exemplu, dacă sediul nostru este în Timişoara, competenţa teritorială va fi nu doar pentru Timişoara, ci pentru întreg teritoriul judeţelor Timiş, Arad şi Caraş-Severin. (Puteţi consulta lista Curţilor de Apel din România şi a judeţelor arondate dând click AICI).

  Legea a fost modificată relativ recent, lărgind aria de competenţă a executorilor judecătoreşti. Este un lucru bun, deoarece permite creditorilor ca, în situaţia în care nu sunt mulţumiţi cu serviciile oferite de executorii existenţi pe plan local, să poată apela la un alt executor din judeţ sau din judeţele învecinate, cu condiţia să facă parte din aceeaşi curte de apel.

Excepţii :

– in cazul urmăririi silite a imobilelor este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în a cărei rază teritorială sunt situate acestea. Dacă bunurile se află în circumscripţiile mai multor curţi de apel, competenţa aparţine oricăruia dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă una dintre acestea;

– pentru punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în a cărei rază teritorială urmează să se facă executarea;

– pentru notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare; comunicarea actelor de procedură; recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe; întocmirea proceselor-verbale de constatare în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor şi întocmirea protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, este competent orice executor judecătoresc ales de partea interesată;

– pentru constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de Procedură Civilă este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în a cărei rază teritorială se va face constatarea.

ATENŢIE: încălcarea competenţei teritoriale a executorului judecătoresc se sancţionează cu nulitatea actelor de procedură efectuate!

Conexarea executărilor silite desfăşurate de mai mulţi executori

  În practică se întâlnesc situaţii când executori judecătoreşti diferiţi ajung să execute aceleaşi bunuri ale unui debitor, la cererea unor creditori diferiţi. În astfel de cazuri, instanţa de executare în circumscripţia căreia a început prima executare, la cererea persoanei interesate sau a oricăruia dintre executori, le va conexa, dispunând să se facă o singură executare de către executorul judecătoresc care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat, iar dacă executările sunt în acelaşi stadiu, de catre executorul judecătoresc care a început cel dintâi executarea.